Επαναληπτικό 7ου Κεφαλαίου (1)

1.

Ποιες είναι οι κύριες τεχνικές στις οποίες στηρίζεται η Βιοτεχνολογία
2.

Από τι καθορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροοργανισμών
3.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διπλασιασμού των μικροοργανισμών είναι
4.

Θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών είναι
5.

Η παρουσία οξυγόνου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που είναι
6.

Με σκοπό την καλλιέργεια μυκήτων και βακτηρίων ο Louis Pasteur
7.

Ποια διαδικασία ονομάζεται εμβολιασμός
8.

Τι ονομάζεται ζύμωση
9.

Κάθε καλλιέργεια σε βιοαντιδραστήρα ξεκινάει με
10.

Κατά τη λανθάνουσα φάση, σε μια κλειστή καλλιέργεια ο πληθυσμός των αρχικών μικροοργανισμών
11.

Στην στατική φάση της κλειστής καλλιέργειας ο πληθυσμός των βακτηρίων δεν αυξάνεται, επειδή
12.

Η βασική διαφορά μεταξύ της κλειστής και της συνεχούς καλλιέργειας είναι ότι
13.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των προϊόντων της ζύμωσης είναι ότι αυτά πρέπει
14.

Η πενικιλίνη είναι μια ουσία η οποία προσφέρει προστασία από
15.

Η πενικιλίνη είναι προϊόν
16.

Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται, ως πηγή άνθρακα, στο βιοαντιδραστήρα για την παραλαβή πενικιλίνης είναι
17.

Η παραγωγή της πενικιλίνης κατά την καλλιέργεια του μύκητα σε βιοαντιδραστήρα αρχίζει
Loading...