Επαναληπτικό 8ου Κεφαλαίου (1)

1.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Ιατρικής, στην επίτευξη των οποίων συμβάλλει αποτελεσματικά η Βιοτεχνολογία
2.

Η λειτουργία της ινσουλίνης είναι
3.

Ποιες είναι οι τεχνικές με τις οποίες η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Ιατρικής
4.

Στην εφαρμογή ποιας τεχνολογίας στηρίζεται η γονιδιακή θεραπεία
5.

Τα πρώτα μόρια φαρμακευτικών πρωτεϊνών που παρασκευάστηκαν ήταν
6.

Η ινσουλίνη παράγεται από ειδικά κύτταρα
7.

Με ποιον τρόπο οι ευαίσθητες τεχνικές της Βιοτεχνολογίας βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας
8.

Ποια είναι η δομή της ινσουλίνης
9.

Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεϊνες οι οποίες
10.

Η χρήση των ιντερφερονών δεν ήταν ευρεία στη θεραπεία ασθενειών, επειδή αυτές
11.

Ως προς τη χημική τους δομή, τα αντισώματα είναι
12.

Τα αντισώματα παράγονται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα όταν
13.

Μονοκλωνικά ονομάζονται τα αντισώματα τα οποία
14.

Στην Ιατρική, τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται
15.

Η παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στο εργαστήριο, σε μεγάλες ποσότητες, είναι δύσκολη, επειδή
16.

Τι είναι τα υβριδώματα
17.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανοσοδιαγνωστικά, επειδή
18.

Ποια αντιγόνα ονομάζονται καρκινικά
19.

Από τι αποτελούνται τα εμβόλια
20.

Ποια είναι τα κύρια μειονεκτήματα των εμβολίων
21.

Ποια είναι τα σημαντικότερα είδη εμβολίων που παράγονται με μεθόδους της Βιοτεχνολογίας
22.

Για ποιο λόγο είναι προτιμότερη η παραγωγή αντιβιοτικών από βακτήρια και μύκητες και όχι συνθετικά από χημικές ουσίες
23.

Τα περισσότερα και πλέον αποτελεσματικά αντιβιοτικά έχουν παραχθεί από
24.

Οι γονιδιακές μεταλλάξεις εμφανίζονται συνήθως σε ηλικιωμένους ανθρώπους και οφείλονται
25.

Οι γενετικές ασθένειες προκαλούν
26.

Γονιδιακή θεραπεία είναι η θεραπεία που στηρίζεται
27.

Για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας πρέπει απαραιτήτως
28.

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας
29.

Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ένα τετράχρονο κορίτσι που έπασχε από
30.

Μια γονιδιακή θεραπεία ονομάζεται ex vivo όταν
31.

Η in vivo γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για την θεραπεία
32.

Στην in vivo γονιδιακή θεραπεία, ως φορέας χρησιμοποιήθηκε
33.

Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας και επηρεάζει τη λειτουργία
34.

Σημαντικές προοπτικές για τη γονιδιακή θεραπεία πολλών ασθενειών δημιουργούνται με
35.

Τι είναι η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος
Loading...