Επαναληπτικό 9ου Κεφαλαίου Σ-Λ (2)

1.

Ένας τρόπος βελτίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι οι ελεγχόμενες από τον άνθρωπο διασταυρώσεις φυτών και ζώων και μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιλογή φυτών και ζώων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
2.

Όταν διασταυρώνονται οργανισμοί με σκοπό τη δημιουργία απογόνων με επιθυμητά χαρακτηριστικά, ο τρόπος βελτίωσης της παραγωγής παρουσιάζει μόνο πλεονεκτήματα, αν και απαιτούνται συνεχείς διασταυρώσεις
3.

Διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα ονομάζονται τα φυτά και τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των τεχνικών Γενετικής Μηχανικής
4.

Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, διαθέτει τη φυσική ικανότητα να μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα μεταφέροντας σε αυτά ένα πλασμίδιο που ονομάζεται Ti
5.

Τα διαγονιδιακά φυτά και ζώα, που δημιουργούνται με τη χρήση των τεχνικών Γενετικής Μηχανικής, δεν έχουν την ικανότητα να μεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες στους απογόνους τους
6.

Επειδή τα εντομοκτόνα είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και προκαλούν οικολογική καταστροφή, βρέθηκαν εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων της γεωργίας
7.

Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, που ζει στο έδαφος, παράγει μια ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη εντόμων και είναι πολύ πιο ισχυρή από πολλά εντομοκτόνα
8.

Το πρώτο φυτό στο οποίο ενσωματώθηκε το γονίδιο της ανθεκτικότητας στα έντομα του Bacillus thuringiensis ήταν το σιτάρι
9.

Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα των οποίων έχει τροποποιηθεί το γενετικό υλικό με την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο είδος
10.

Στη μέθοδο της μικροέγχυσης χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή «ξένου» DNA με ειδική μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ωαρίου
11.

Η πρωτεϊνη α1-αντιθρυψίνη παράγεται στο ήπαρ του ανθρώπου και η έλλειψή της, που είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης του γονιδίου, έχει ως αποτέλεσμα γενετική ασθένεια που οδηγεί στο έμφραγμα
12.

Άλλη πρωτεϊνη που μπορεί να παραχθεί από διαγονιδιακά ζώα είναι ο παράγοντας ΙΧ, μια πρωτεϊνη που συμμετέχει στο μηχανισμό πήξης του αίματος και χορηγείται σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β
13.

Η χρησιμοποίηση διαγονιδιακών φυτών και ζώων για την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την ταχύτατη παραγωγή βελτιωμένων φυτών και ζώων
14.

Η μικροέγχυση είναι πολύ χρήσιμη στον πολλαπλασιασμό διαγονιδιακών ζώων και μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διάφορων ζώων του πλανήτη μας
15.

Το πρόβατο που γεννήθηκε από ένα γονιμοποιημένο ωάριο στο οποίο είχε εισαχθεί με μικροέγχυση το γονίδιο της α1-αντιθρυψίνης ήταν η Dolly
Loading...