Επαναληπτικό κεφάλαιο 1

1.

Τα χημικά στοιχεία που συναντάμε σε ένα κύτταρο είναι κυρίως
2.

Στην εικόνα απεικονίζεται ένα
3.

Στη παρακάτω εικόνα διακρίνουμε 
4.

Στη παρακάτω εικόνα υπάρχουν 
5.

Πόσους ομοιοπολικούς δεσμούς διακρίνετε στη παρακάτω εικόνα;
6.

Τα πολυμερή είναι
7.

Η παρακάτω αντίδραση είναι
8.

Στη παρακάτω εικόνα δίνεται 
9.

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται στη διαμόρφωση του παρακάτω μορίου είναι
10.

Το παρακάτω μόριο
11.

Στη παρακάτω εικόνα διακρίνουμε
12.

Στο παρακάτω μόριο
13.

Το μόριο στην επόμενη εικόνα
14.

Το πολυμερές της παρακάτω εικόνας 
15.

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε 
16.

Το επόμενο μακρομόριο
17.

Το παρακάτω μακρομόριο 
18.

Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται 
19.

Η μετουσίωση
20.

Η σχολή της ιατρικής αποτελεί 
Loading...