Ερειστικό σύστημα 1

1.

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελείται λειτουργία του σκελετού;
2.

Ο σπογγώδης οστίτης ιστός εμφανίζει κοιλότητες που ονομάζονται:
3.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό για τη χονδρογενή οστέωση;
4.

Η κοιλότητα στο εσωτερικό της διάφυσης ονομάζεται:
5.

Στον σχηματισμό και την ανάπτυξη ενός οστού συνεισφέρουν:
6.

Το οστό που προέρχεται από την υμενογενή οστέωση είναι:
7.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό του συμπαγούς οστίτη ιστού;
8.

Ο οστίτης ιστός καταστρέφεται από:
9.

Σε ένα μακρύ οστό το τμήμα μεταξύ των άκρων του ονομάζονται:
10.

Πλατύ οστό είναι:
11.

Τα οστά σε μια διάθρωση συγκρατούνται μεταξύ τους με:
12.

Η διάρθρωση του ισχίου σχηματίζεται μεταξύ:
13.

Βραχύ οστό είναι:
14.

Το υγρό που βρίσκεται στην αρθρική κοιλότητα μιας διάρθρωσης ονομάζεται:
15.

Συνάρθρωση είναι:
16.

Μακρύ οστό είναι:
17.

Ο χόνδρινος δίσκος μεταξύ των σπονδύλων ονομάζεται:
18.

Τα δύο βρεγματικά ανήκουν στα οστά:
19.

Στις διαρθρώσεις:
20.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό για το περιόστεο;
21.

Οι κινήσεις που γίνονται στη διάρθρωση του αγκώνα είναι:
22.

Το οστό που υποβαστάζει όλο το βάρος του σώματος είναι:
Loading...