Ερειστικό σύστημα 3

1.

Επικουρικό μέρος μιας διάρθρωσης είναι:
2.

Η πτέρνα ανήκει στα οστά:
3.

Δεν αποτελεί λειτουργία του σκελετού:
4.

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του σπογγώδη οστίτη ιστού;
5.

Τα οστά της λεκάνης έχουν αιμοποιητικό ρόλο.
6.

Το ινιακό οστό προκύπτει με υμενογενή οστέωση.
7.

Τα οστεοκύτταρα προκύπτουν από τους οστεοκλάστες.
8.

Η κλείδα αποτελεί οστό του θώρακα.
9.

Η οστεοπόρωση μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη βιταμίνης D.
Loading...