Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων 5

1.

Όλα τα ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια.
2.

Κάθε υποστιβάδα της στιβάδας Μ έχει λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε υποστιβάδα της στιβάδας Ν.
3.

Το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση βρίσκεται στο ατομικό τροχιακό 1s διότι το άτομο του υδρογόνου δε διαθέτει άλλο τροχιακό.
4.

Στο άτομο του 14Si σε θεμελιώδη κατάσταση υπάρχουν δύο μονήρη ηλεκτρόνια.
5.

Τα ιόντα 11Na+ και 8Ο2-  έχουν ίδια ηλεκτρονιακή δομή.
6.

Δεν είναι δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p.
Loading...