Θέματα Παν/νίων 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 3

1.

Σε ένα μόριο χλωροπλαστικού DNA υπάρχουν περισσότερες από μία θέσεις έναρξης αντιγραφής
2.

Το πρώτο ένζυμο που δρα κατά την έναρξη της αντιγραφής είναι το πριμόσωμα
3.

Η DNA πολυμεράση συνθέτει τη νέα αλυσίδα DNA με κατεύθυνση 5΄→3΄
4.

Κάποια από τα ένζυμα που καταλύουν το σχηματισμό 3΄-5΄φωσφοδιεστερικού δεσμού είναι η DNA πολυμεράση και η DNA δεσμάση
5.

Η αντιγραφή, η μεταγραφή και η μετάφραση αποτελούν την έκφραση της γενετικής πληροφορίας
6.

Ένα μόριο DNA από τον πυρήνα ενός κυττάρου έχει πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής
7.

Σε ένα κυκλικό μόριο DNA η μια αλυσίδα αντιγράφεται με συνεχή και η άλλη με ασυνεχή τρόπο
8.

Η DNA πολυμεράση κάνει επιδιόρθωση σφαλμάτων και ενώνει τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας 
9.

Η DNA δεσμάση επιδιορθώνει σφάλματα
10.

Τα επιδιορθωτικά ένζυμα έχουν την ικανότητα να σπάνε φωσφοδιεστερικούς δεσμούς
11.

Μια νεοσυντιθέμενη αλυσίδα DNA έχει προσανατολισμό 5΄→ 3΄
12.

Η DNA ελικάση κάνει επιδιόρθωση σφαλμάτων
13.

Στον ασυνεχή κλώνο η αντιγραφή γίνεται με κατεύθυνση 3΄→ 5΄
14.

Τα επιδιορθωτικά ένζυμα έχουν τη δυνατότητα να καταλύουν το σχηματισμό φωσφοδιεστερικών δεσμών 
15.

Η DNA πολυμεράση έχει τη δυνατότητα να καταλύει το σχηματισμό και τη διάσπαση των φωσφοδιεστερικών δεσμών
16.

Η μεταγραφή πραγματοποιείται από το ένζυμο RNA πολυμεράση
17.

Η μεταγραφόμενη αλυσίδα ονομάζεται κωδική και έχει προσανατολισμό 3΄→ 5΄
18.

Ακριβώς πριν από κάθε γονίδιο υπάρχει η αλληλουχία του υποκινητή
19.

Μετά το τέλος ενός ευκαρυωτικού γονιδίου υπάρχουν οι αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής
20.

Η μεταγραφή έχει ως προϊόν το mRNA
Loading...