Θεωρία δεσμού σθένους-Θεωρία υβριδισμού 4

1.

Ο απλός ομοιοπολικός δεσμός είναι:
2.

Ο π δεσμός δημιουργείται με:
3.

Στο μόριο του Ν2 υπάρχουν:
4.

Ποιο από τα επόμενα μόρια έχει μόνο σ δεσμούς;
5.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις έχει περισσότερους σ δεσμούς στο μόριό της;
6.

Ο π δεσμός δημιουργείται με επικάλυψη τροχιακών τύπου:
7.

Στα μόρια των ομοιοπολικών οργανικών ενώσεων υπάρχουν μόνο:
8.

Ποια από τα επόμενα υβριδικά τροχιακά έχουν επίπεδη τριγωνική διάταξη;
9.

Ποια από τα επόμενα υβριδικά τροχιακά έχει μεγαλύτερο ποσοστό s χαρακτήρα;
10.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα sp3 υβριδικό τροχιακό είναι:
11.

Η γωνία μεταξύ δύο όμοιων sp2 υβριδικών τροχιακών του ίδιου ατόμου είναι:
12.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια το κεντρικό άτομο έχει sp2 υβριδισμό;
13.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια ο άνθρακας έχει sp2 υβριδισμό;
14.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών τύπου sp-sp2 ;
15.

Ποιος από τους επόμενους άκυκλους υδρογονάνθρακες έχει στο μόριό του μεγαλύτερο αριθμό σ δεσμών;
16.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια οι πυρήνες όλων των ατόμων άνθρακα βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
17.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια οι πυρήνες όλων των ατόμων άνθρακα και υδρογόνου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο;
18.

Ο δεσμός μεταξύ των ατόμων άνθρακα έχει μικρότερο μήκος στο μόριό του:
19.

Η ενέργεια δεσμού C – C στο CH3CHείναι 346kJ/mol. Η ενέργεια δεσμού C=C στο CH2=CH2 είναι:
20.

Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών τύπου sp-sp2;
Loading...