Θεωρία δεσμού σθένους-Θεωρία υβριδισμού 1

1.

Η ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους του Lewis είναι η πληρέστερη προ-κβαντική θεωρία για την περιγραφή του χημικού δεσμού.
2.

Η θεωρία δεσμού σθένους στηρίζεται στις αρχές της Κβαντομηχανικής.
3.

Η θεωρία δεσμού σθένους ερμηνεύει τη δημιουργία ιοντικού δεσμού.
4.

Κάθε ατομικό τροχιακό που επικαλύπτεται περιέχει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο.
5.

Τα ηλεκτρόνια του κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων στον ομοιοπολικό δεσμό έχουν αντίθετα spin και ανήκουν και στα δύο άτομα.
6.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός επικάλυψης των ατομικών τροχιακών, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του δεσμού.
7.

Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος ενός δεσμού, τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός.
8.

Τα μοριακά τροχιακά είναι για τα μόρια ό,τι είναι τα ατομικά τροχιακά για τα άτομα.
9.

Τα μοριακά τροχιακά προκύπτουν με συνδυασμό ατομικών τροχιακών.
10.

Για να δημιουργηθεί σ δεσμός, πρέπει υποχρεωτικά να επικαλυφθούν s ατομικά τροχιακά.
11.

Κατά την επικάλυψη ενός s ατομικού τροχιακού με άλλο ατομικό τροχιακό δημιουργείται σ δεσμός.
12.

Ο σ δεσμός έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους στον χώρο μεταξύ των πυρήνων των δύο ατόμων.
13.

Το άτομο του υδρογόνου δεν συμμετέχει σε π δεσμούς.
14.

Στον σ δεσμό υπάρχει μεγαλύτερη επικάλυψη ατομικών τροχιακών σε σχέση με τον π δεσμό.
15.

Όταν πραγματοποιείται επικάλυψη p ατομικών τροχιακών, δημιουργείται σ δεσμός ή π δεσμός.
16.

Ο π δεσμός έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους πάνω στον άξονα που συνδέει τους δύο πυρήνες.
17.

Δύο άτομα είναι δυνατόν να ενώνονται μεταξύ τους μόνο με π δεσμό.
18.

Ο σ δεσμός είναι ισχυρότερος από τον π δεσμό.
19.

Ο διπλός δεσμός μεταξύ δύο ατόμων αποτελείται από δύο ισότιμους ενεργειακά δεσμούς.
20.

Στο μόριο του Ν2 υπάρχουν τρεις ισότιμοι δεσμοί.
Loading...