Θεωρία Arrhenius-Θεωρία Bronsted-Lowry

1.

Ιοντισμός μιας μοριακής ένωσης ονομάζεται:
2.

Όταν μια ετεροπολική (ιοντική) ένωση διαλύεται στο νερό:
3.

Ηλεκτρολύτες ονομάζονται:
4.

To HI είναι οξύ σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted – Lowry, διότι:
5.

Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted- Lowry, όταν αντιδρά ένα οξύ με μία βάση παράγονται:
6.

Σε μια χημική αντίδραση, σύμφωνα με τους Bronsted – Lowry, μία χημική ένωση συμπεριφέρεται ως βάση όταν:
7.

Στην αντίδραση ΝΗ3 + Η2Ο ←→ ΝΗ4+ + ΟΗ , το Η2Ο σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted – Lowry, συμπεριφέρεται ως:
8.

Από τη μελέτη των χημικών αντιδράσεων (I) HCO3– + Η2O <=> C032- + Η3O+  (II) H2CO3 + Η2O <=> Η3O+ HCO3-, προκύπτει ότι το ανιόν HCO3- χαρακτηρί­ζεται ως:
9.

To H2SΟ4 είναι ισχυρότερο οξύ σε σχέση με το HClO, διότι:
10.

Στην αντίδραση Η3O++ΝΗ3 ←→ ΝΗ4+ + Η2O, τα ιόντα Η3O+ και ΝΗ4+:
Loading...