Ισχύς ηλεκτρολυτών-Μέτρα ισχύος

1.

Για να συγκρίνουμε την ισχύ δύο ηλεκτρολυτών με βάση το βαθμό ιοντισμού, πρέπει:
2.

Αν ελαττώσουμε τη θερμοκρασία, ο βαθμός ιοντισμού ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη.
3.

Σε 1 ml διαλύματος οξέος ΗΧ περιέχονται 4.1010 ιόντα X- και 16.1010 μόρια ΗΧ. Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος στο διάλυμα αυτό είναι:
4.

Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 αυξάνεται σε ένα υδατικό διάλυμα αν προσθέσουμε με σταθερή θερμοκρασία.

Κατά τη προσθήκη στερεού ή αερίου δεν μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος.
5.

Δίνονται τέσσερα υδατικά διαλύματα του ασθενούς οξέος ΗΑ

Δ1: CHA=0,05M,       Θ=25οC

Δ2: CHA=0,1M,       Θ=25οC

Δ1: CHA=0,05M,       Θ=30οC

Δ4: CHA=0,1M,       CNaA = 0,1M, Θ=25οC

Για τους βαθμούς ιοντισμού α1,α2,α3,α4 του οξέος ΗΑ στα διαλύματα Δ1,Δ2,Δ3,Δ4 αντίστοιχα ισχύει:

 
6.

Ο λόγος της τιμής της σταθερός ισορροπίας Kc προς την τιμή της σταθερός ιοντισμού του CH3COOH, σε αραιά υδατικά διαλύματα είναι ίσος με:
7.

Η σταθερά ιοντισμού Kb του CΗ3COO- είναι:
8.

Κατά την αραίωση υδατικού δ/τος ασθενούς οξέος ΗΑ, υπό σταθερή θερμοκρασία. Ο βαθμός ιοντισμού αυτού
9.

Κατά την αραίωση υδατικού δ/τος ασθενούς οξέος ΗΑ, υπό σταθερή θερμοκρασία. Η σταθερά ιοντισμού αυτού:
10.

Για το ισχυρό οξύ ΗΑ, το οποίο ιοντίζεται πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η2Ο → Α-+Η3Ο+   

Ο βαθμός ιοντισμού:
11.

Για το ισχυρό οξύ ΗΑ, το οποίο ιοντίζεται πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η2Ο → Α-+Η3Ο+   

Η σταθερά ιοντισμού:
12.

Η μαθηματική έκφραση του νόμου αραίωσης του Ostwadl:

Ισχύει σε διαλύματα:
13.

Αν αραιώσουμε διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία.
14.

Κατά την αραίωση διαλύματος οξέος ΗΑ . Αν το οξύ είναι ασθενές:
15.

Κατά την αραίωση διαλύματος οξέος ΗΑ . Αν το οξύ είναι ισχυρό:
16.

Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου V1 με βαθμό ιοντισμού α1(α1<0,1) προσθέτουμε Η2Ο σε σταθερή θερμοκρασία, μέχρι ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 4V1. Ο βαθμός ιοντισμού α2 της ΝΗ3 στο αραιωμένο διάλυμα είναι:
17.

Υδατικό διάλυμα HCN, όγκου Vlt, αραιώνεται με προσθήκη νερού σε τετραπλάσιο όγκο, με σταθερή θερμοκρασία. Για τον βαθμό ιοντισμού του HCN πριν και μετά την αραίωση ισχύει:
18.

Υδατικό διάλυμα HCN, όγκου Vlt, αραιώνεται με προσθήκη νερού σε τετραπλάσιο όγκο, με σταθερή θερμοκρασία.Για τη συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ πριν και μετά την αραίωση ισχύει:
19.

Υδατικό διάλυμα HCN, όγκου Vlt, αραιώνεται με προσθήκη νερού σε τετραπλάσιο όγκο, με σταθερή θερμοκρασία.Για τον αριθμό mol των ιόντων CN- πριν και μετά την αραίωση ισχύει:
Loading...