Κυκλοφορικό σύστημα 1

1.

Παχύτερα τοιχώματα έχει:
2.

Η εσωτερική στιβάδα των φλεβών είναι:
3.

Η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς γίνεται μέσω των τοιχωμάτων:
4.

Μεγαλύτερη συστολική πίεση παρατηρείται:
5.

Η σωστή πορεία του αίματος μέσω των παρακάτω αγγείων από την καρδιά είναι:

I φλέβες, II αρτηρίες, III αρτηρίδια, IVφλεβίδια, V τριχοειδή
6.

Βαλβίδες βρίσκονται:
7.

Η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοιχώματα των αγγείων ελαχιστοποιείται:
8.

Η ταχύτητα ροής του αίματος ελαχιστοποιείται:
9.

Η διεύρυνση του τοιχώματος των αρτηριών λόγω της πίεσης του εισερχόμενου αίματος ονομάζεται:
10.

Τα μόρια που δεν μπορούν να διέλθουν με ευκολία το τοίχωμα των τριχοειδών είναι εκείνα:
11.

Η σειρά με ελαττώμενο πάχος μυϊκού ιστού είναι:

I αρτηρίες, II τριχοειδή, III καρδιά, IV φλέβες
12.

Η κυριότερη αιτία που είναι υπεύθυνη για την επιστροφή του αίματος στην καρδιά από την περιφέρεια του σώματος είναι:
13.

Ο ρόλος των βαλβίδων είναι:
14.

Οι βαλβίδες της καρδιάς ελέγχουν:
15.

Το τοίχωμα της αριστερής κοιλίας έχει το ίδιο πάχος με εκίνο της δεξιάς κοιλίας.
16.

Ο ρυθμός λειτουργίας της καρδιάς εξαρτάται από το φύλο.
17.

Η πίεση του αίματος στις φλέβες είναι η αιτία για την επιστροφή του στην καρδιά.
18.

Η πίεση του αίματος στις φλέβες είναι μικρότερη από την πίεση του αίματος στα τριχοειδή.
19.

Από τα τοιχώματα των τριχοειδών εξέρχονται ερυθρά αιμοσφαίρια.
Loading...