Κύτταρα και Ιστοί 1

1.

Μικρολάχνες εντοπίζονται:
2.

Οι τένοντες που συνδέουν τους σκελετικούς μυς με τα όστα αποτελούνται από:
3.

Οι αδένες αποτελούνται από κύτταρα:
4.

Ο ιστός που παρουσιάζει την περισσότερη μεσοκυττάρια ουσία είναι:
5.

Ο δικέφαλος βραχιόνος μυς εἰναι:
6.

Ποιό απὀ τα παρακάτω είναι σύστημα ανθρώπινου σώματος;
7.

Λείες μυϊκές ίνες βρίσκονται:
8.

Λειτουργία του συνδετικού ιστού είναι:
9.

Ποιό από τα παρακάτω ζευγάρια δεν είναι ορθό:
10.

Η σωστή σειρά στην οργάνωση ενός πολυκύτταρου ζωικού οργανισμού είναι:
11.

Κύτταρα μορφολογικά όμοια,που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία,αποτελούν:
12.

Το πλάσμα του αίματος είναι μεσοκυττάρια ουσία.
13.

Το μυοκάρδιο περιλαμβάνει λείο μυϊκό ιστό,γι΄αυτό και δεν υπακούει στην θέλησή μας.
14.

Το πτερύγιο του αυτιού αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό.
15.

Χαρακτηριστικό του επιθηλιακού ιστού είναι η λιγοστή μεσοκυττάρια ουσία.
16.

Σε έναν ιστό ενδέχεται να συνυπάρχουν διαφορετικά είδη κυττάρων,τα οποία όμως συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία.
17.

Ο μυϊκός χιτώνας του στομάχου περιλαμβάνει γραμμωτές μυϊκές ίνες.
Loading...