Κύτταρα και ιστοί 2

1.

Οι αδένες αποτελούνται από:
2.

Ο ιστός που παρουσιάζει περισσότερη μεσοκυττάρια ουσία είναι:
3.

Το αίμα ανήκει:
4.

Τα λιποκύτταρα ανήκουν:
5.

Το σύστημα που ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος σε συνεργασία με το νευρικό είναι:
6.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια βρίσκονται μέσα σε μεσοκυττάρια ουσία.
7.

Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στο αίμα.
8.

Όλοι οι αδένες  αποτελούνται από πολλά επιθηλιακά κύτταρα.
9.

Μικρολάχνες βρίσκονται μόνο στα επιθηλιακά κύτταρα.
10.

Το νευρικό σύστημα ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος.
Loading...