Λεμφικό σύστημα

1.

Η λέμφος:
2.

Λεμφοκυτογόνο όργανο είναι:
3.

Τ κύτταρα που βρίσκονται σε μεγαλό αριθμό στη λέμφο είναι:
4.

Από ποια όργανα δε διέρχεται η λέμφος;
5.

Η λέμφος διοχετεύεται στο κυκλοφορικό σύστημα με:
6.

Ο μείζων και ο ελάσσων θωρακικός πόρος διοχετεύουν τη λέμφο:
7.

Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν αφορά το λεμφικό σύστημα;
8.

Τα αγγεία που έχουν βαλβίδες είναι:

I αρτηρίες, II φλέβες, III λεμφικά αγγεία, IV τριχοειδή του αίματος
9.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα ωριμάζουν:
10.

Τα λεμφικά τριχοειδή αποτελούν την αρχή του λεμφικού συστήματος.
11.

Το λεμφικό σύστημα ρυθμίζει τον όγκο του υγρού των ιστών.
12.

Ο σπλήνας είναι μεγάλο λεμφαγγείο
13.

Η λέμφος μπορεί να περιέχει μικροοργανισμούς.
14.

Η λέμφος περνώντας από τους λεμφαδένες εμπλουτίζεται με αντισώματα.
15.

Το λεμφικό σύστημα έχει και φυγόκεντρο και κεντρομόλο σκέλος.
16.

Η μονόδρομη κίνηση της λέμφου στα λεμφοαγγεία γίνεται με τη βοήθεια των βαλβίδων που διαθέτουν.
17.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα.
18.

Τα μεγαλύτερα λεμφοφόρα αγγεία είναι ο μείζων και ο ελάσσων θωρακικός πόρος.
19.

Το όργανο που ατροφεί μετά την ενηλικίωση είναι:
20.

Λεμφοκυτογόνο όργανο είναι:
21.

Τα κύτταρα που βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό στη λέμφο είναι:
22.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι λειτουργία του σπλήνα;
23.

Η λέμφος έπειτα από ένα γεύμα περιέχει μεγάλη ποσότητα από:
Loading...