Μείωση – Μίτωση

1.

Η διαδικασία της μείωσης αποτελείται από
2.

Στη πρόφαση της μείωσης 1
3.

Στην ανάφαση της μίτωσης
4.

Μετά τη κυτταροκίνηση της μείωσης 1 τα κύτταρα που προκύπτουν έχουν
5.

Στη μετάφαση της μίτωσης
6.

Σε ένα ανθρώπινο γαμέτη υπάρχουν
7.

Μετά το τέλος της μείωσης τα ανθρώπινα κύτταρα που προκύπτουν έχουν όλα 
8.

Κατα τη διάρκεια της μείωσης ο αριθμός των χρωμοσωμάτων
9.

Μετά από το τέλος της μείωσης τα κύτταρα που προκύπτουν
10.

Μείωση και μίτωση μπορούν να κάνουν
Loading...