Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών (2)

1.

Οι ενδοτοξίνες
2.

Μια μικροβιακή τοξίνη μπορεί να ευθύνεται για
3.

Οι εξωτοξίνες
4.

Το ότι τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά σημαίνει ότι
5.

Μειονέκτημα των αντιβιοτικών είναι ότι
6.

Με τη θέρμανση του γάλακτος στους 620C
7.

Δεν παράγουν αντιβιοτικά
8.

Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει το ρόλο των αντιβιοτικών στις βιοχημικές αντιδράσεις είναι ότι
9.

Το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε εμπόδιζε την ανάπτυξη
10.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική δείχνει ότι
11.

Τα νέα αντιβιοτικά που διαρκώς ανακαλύπτονται προβλέπεται να
12.

Δεν μεταδίδεται από βακτήρια
13.

Δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον απλό έρπητα το μικρόβιο που προκαλεί
14.

Αν ένα νόσημα έχει μεταδοθεί από τη μολυσμένη μητέρα στο έμβρυο, τότε
15.

Μια ασθένεια χαρακτηρίζεται ως λοιμώδης
16.

Ως λοιμογόνος χαρακτηρίζεται κάθε μικροοργανισμός
17.

Τα κριτήρια του Κοχ παραβιάζονται όταν ο παθογόνος μικροοργανισμός
18.

Τα κριτήρια δεν μπορούν να εφαρμοστούν
19.

Αν υπάρχει μια τοξική ουσία που όμως δεν εντοπίζεται ούτε στο κυτταρόπλασμα του βακτηρίου που την παράγει ούτε στο αίμα του ασθενή
20.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόληψη των λοιμώξεων
21.

Η πενικιλίνη
22.

Τα αντιβιοτικά
23.

Το ένα τρίτο
Loading...