Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

1.

Τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν,ν+2 και ν+3 αντίστοιχα. Το χημικό στοιχείο Γ ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π και έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού Ei 1=740Kj/mol, Ei 2=1450Kj/mol και Ei 3=7730Kj/mol.

Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων Α, Β και Γ
2.

Τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν,ν+2 και ν+3 αντίστοιχα. Το χημικό στοιχείο Γ ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π και έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού Ei 1=740Kj/mol, Ei 2=1450Kj/mol και Ei 3=7730Kj/mol.

Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα των χημικών στοιχείων Α,Β και Γ
3.

Τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν,ν+2 και ν+3 αντίστοιχα. Το χημικό στοιχείο Γ ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π και έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού Ei 1=740Kj/mol, Ei 2=1450Kj/mol και Ei 3=7730Kj/mol.

Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων Α, Β και Γ και να προσδιορίσετε τη θέση τους στον Π.Π

Ποιο από τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ είναι περισσότερο ηλεκτροθετικό;
4.

Το χημικό στοιχείο Α ανήκει στην τρίτη περίοδοτου Π.Π. και έχει μεγαλύτερη τιμή Ei 1 από όλα τα χημικά στοιχεία της περιόδου στην οποία ανήκει.

Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του χημικού στοιχείου Α.
5.

Το χημικό στοιχείο Α ανήκει στην τρίτη περίοδοτου Π.Π. και έχει μεγαλύτερη τιμή Ei 1 από όλα τα χημικά στοιχεία της περιόδου στην οποία ανήκει.

Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π με το χημικό στοιχείο Α και έχουν μεγαλύτερη τιμή Ei 1 από αυτό
6.

Ένα στοιχείο Χ, το οποίο ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π.και σε κύρια ομάδα(Α), έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού:

Ei 1=590kJ/mol,  Ei 2=1.145kJ/mol ,  Ei 3=4.982 kJ/mol  και Ei 4=6.470 kJ/mol 

Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το χημικό στοιχείο Χ και ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του;
7.

Ένα στοιχείο Χ, το οποίο ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π.και σε κύρια ομάδα(Α), έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού:

Ei 1=590kJ/mol,  Ei 2=1.145kJ/mol ,  Ei 3=4.982 kJ/mol  και Ei 4=6.470 kJ/mol 

Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το χημικό στοιχείο Χ και έχουν μικρότερη ατομική ακτίνα από αυτό.
8.

Ένα στοιχείο Χ, το οποίο ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π.και σε κύρια ομάδα(Α), έχει διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού:

Ei 1=590kJ/mol,  Ei 2=1.145kJ/mol ,  Ei 3=4.982 kJ/mol  και Ei 4=6.470 kJ/mol 

Να συγκρίνετε το μέγεθος των σωματιδίων Χ, Χ+ και Χ2+.
Loading...