Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων

1.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει μικρότερη ατομική ακτίνα:
2.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει μεγαλύτερο μέγεθος;
3.

Ποιο από τα ακόλουθα σύνολα είναι γραμμένο κατά αυξανόμενο μέγεθος;
4.

Ποιο από τα παρακάτω σωματίδια έχει μεγαλύτερο μέγεθος;
5.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει μικρότερη τιμή Εi.1;
6.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είναι πιο ηλεκτραρνητικό;
7.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει μεγαλύτερη τιμή Εi,1;
8.

Ποια σχέση συνδέει τις διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού Εi,1, Εi,2 και Εi,3 του 19Κ
9.

Για το Mg είναι Εi,1=738kJ/mol. Για τη μετατροπή:

Mg(g) → Mg2++2e- απαιτούναι:
10.

Σε κάθε περίοδο του περιοδικού πίνακα, το στοιχείο με την υψηλότερη Εi.1 είναι:
Loading...