Μεταλλάξεις (2)

1.

Η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης των αλληλόμορφων γονιδίων για την β θαλασσαιμία και την δρεπανοκυτταρική αναιμία σε πληθυσμούς συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, σχετίζεται με την ανθεκτικότητα απέναντι στο πλασμώδιο της ελονοσίας.
2.

Η διάγνωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι δυνατή από τη μελέτη του καρυότυπου.
3.

Ανευπλοειδίες ονομάζουμε τις αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες εκείνες, στις οποίες παρατηρείται έλλειψη ή περίσσεια μόνο ενός χρωμοσώματος.
4.

Οι μονοσωμίες και οι τρισωμίες αποτελούν περιπτώσεις γονιδιακών μεταλλάξεων.
5.

Τα άτομα που πάσχουν από τις τρισωμίες 13 και 18 εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα από τα άτομα που πάσχουν από τρισωμία 21.
6.

Ως δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες εννοούμε τις αλλαγές στη δομή ενός ή περισσότερων χρωμοσωμάτων.
7.

Οι δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορεί να επηρεάζουν ένα ή περισσότερα γονίδια.
8.

Η δημιουργία δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, γίνεται και όταν όλοι οι μηχανισμοί των κυττάρων λειτουργούν φυσιολογικά.
9.

Το σύνδρομο cri du chat οφείλεται σε διπλασιασμό χρωμοσωμικού τμήματος, του χρωμοσώματος 5.
10.

Οι δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούν να διαγνωστούν με ανάλυση καρυότυπου ακόμα και χωρίς τη χρώση των χρωμοσωμάτων.
11.

Είναι δυνατή η διάγνωση όλων των γενετικών ασθενειών.
12.

Η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας γίνεται μόνο με μοριακή διάγνωση.
13.

Γενετική καθοδήγηση πρέπει να γίνεται σε όλα τα άτομα του πληθυσμού.
14.

Γενετική καθοδήγηση δεν μπορεί να δοθεί για ασθένειες που δεν γνωρίζουμε τον τύπο κληρονομικότητας τους.
15.

Προγεννητικός έλεγχος δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι γονείς είναι φορείς μίας γενετικής ασθένειας, αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι ασθενείς.
16.

Η απόφαση της διακοπής της κύησης όταν το έμβρυο πάσχει από μία γενετική νόσο, επιβάλλεται στους γονείς από τους νόμους του κράτους, αλλά και από διακρατικές συμφωνίες.
17.

Ανάγκη γενετικής καθοδήγησης έχουν μόνο όλες οι γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών.
18.

Η αμνιοπαρακέντηση είναι μία μέθοδος που επιτρέπει τον έλεγχο ορισμένων γενετικών ασθενειών και πραγματοποιείται τόσο πριν από τη γέννηση όσο και μετά τη γέννηση του εμβρύου.
19.

Η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακών λαχνών αποτελούν εναλλακτικές διαγνωστικές μεθόδους, προκειμένου να διαγνωστούν ορισμένες γενετικές ασθένειες.
20.

Οι μεταλλάξεις στα σωματικά ή στα γεννητικά κύτταρα ενός ατόμου ευθύνονται για την εμφάνιση καρκίνου στο συγκεκριμένο άτομο.
21.

Τα μεταλλαγμένα ογκοκατασταλτικά γονίδια δημιουργούνται συνήθως από διάφορους μεταλλαξογόνους παράγοντες και οφείλονται κυρίως σε γονιδιακές μεταλλάξεις.
22.

Τα γονίδια που μπορεί να σχετίζονται με τη δημιουργία καρκίνου ανήκουν σε 3 τύπους.
23.

Σε πολλές περιπτώσεις καρκίνος μπορεί να δημιουργηθεί από την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων.
24.

Κάθε αλλαγή στο γενετικό υλικό ονομάζεται μετάλλαξη.
25.

Στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι περισσότερες μεταλλάξεις συμβαίνουν στα σωματικά κύτταρα.
Loading...