Μεταλλάξεις Σ-Λ (5)

1.

Μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος και από τη συνεργία πολλών και όχι ενός μεταλλαξογόνου παράγοντα.
2.

Η υπερλειτουργία ογκοκατασταλτικών γονιδίων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον άνθρωπο.
3.

Το ρετινοβλάστωμα οφείλεται στην ύπαρξη ενός ογκογονιδίου σε κύτταρα του αμφιβληστροειδή.
4.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, οφείλεται σε αρκετές μεταλλάξεις και των τριών τύπων γονιδίων που σχετίζονται με τον καρκίνο.
5.

Με προγεννητικό έλεγχο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν οι περισσότερες μορφές καρκίνου.
6.

Ο καρκίνος θεωρείται μία γενετική μη κληρονομική ασθένεια.
7.

Η διάγνωση του καρκίνου μπορεί να γίνει με ανάλυση καρυότυπου.
8.

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου, θα πρέπει να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση.
9.

Η δημιουργία καρκινικών κυττάρων μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη πληθώρα παραγόντων.
10.

Κάθε μετάλλαξη δημιουργεί ένα διαφορετικό φαινότυπο, χωρίς απαραίτητα αυτός να είναι μη φυσιολογικός.
11.

Γονιδιακές είναι οι μεταλλάξεις στις οποίες έχουμε αντικατάσταση, προσθήκη ή έλλειψη μίας μόνο βάσης.
12.

Οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα σωματικά κύτταρα έχουν μικρότερη σπουδαιότητα σε σύγκριση με τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα γεννητικά κύτταρα.
13.

Οι μεταλλάξεις που πραγματοποιούνται στα γεννητικά κύτταρα των ανθρώπων είναι λιγότερες συγκριτικά με τις μεταλλάξεις που πραγματοποιούνται στα σωματικά κύτταρα αυτών.
14.

Η πρώτη γενετική ασθένεια που παρατηρήθηκε ήταν η δρεπανοκυτταρική αναιμία.
15.

Η πιθανότητα δύο γονείς που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία να αποκτήσουν παιδί που να πάσχει από την ίδια ασθένεια είναι 100%.
16.

Ένας ασθενής που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία περιέχει σε κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης S δύο διαφορετικά αμινοξέα σε σύγκριση με κάθε μόριο της αιμοσφαιρίνης Α ενός φυσιολογικού ατόμου.
17.

Ένας φορέας της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας μπορεί και να εμφανίσει δρεπανοκύτταρα στο αίμα του.
18.

Η αντικατάσταση μίας βάσης από μία άλλη σε εξώνιο ενός γονιδίου οδηγεί πάντα σε αντικατάσταση αμινοξέος στην πολυπεπτιδική αλυσίδα.
19.

Η προσθήκη ή η έλλειψη βάσεων, αν γίνει σε κωδικόνια που κωδικοποιούν αμινοξέα, οδηγεί πάντα στην αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των κωδικονίων.
20.

Η προσθήκη ή η έλλειψη βάσεων, αν γίνει στην κωδικοποιούσα περιοχή, επηρεάζει όλα τα κωδικόνια.
21.

Οι μεταλλάξεις σε περιοχές εκτός των γονιδίων είναι περισσότερες σε σχέση με εκείνες που συμβαίνουν μέσα στα γονίδια.
22.

Η έλλειψη τριών διαδοχικών βάσεων σε ένα γονίδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιμήκυνση του πολυπεπτιδίου που κωδικοποιείται από αυτό.
23.

Μία έλλειψη βάσης στο γονίδιο που κωδικοποιεί ένα ένζυμο μπορεί ακόμα και να μην επηρεάσει την ενεργότητα του ενζύμου αυτού.
24.

Είναι δυνατό ακόμα και μόνο μία αντικατάσταση βάσης να παρεμποδίσει τη σύνθεση ολόκληρης πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
25.

Μεταλλάξεις που συμβαίνουν σε περιοχές του DNA που δεν μεταγράφονται δεν είναι επιβλαβείς συνήθως για τα άτομα που τις φέρουν.

 
Loading...