Μηχανισμοί Άμυνας – Βασικές αρχές ανοσίας (2)

1.

Ένα εμβόλιο περιέχει
2.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την παθητική ανοσοποίηση περιέχουν
3.

Οι οροί, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται παθητική ανοσία, περιέχουν
4.

Οι οροί περιέχουν
5.

Ένας ορός περιέχει
6.

Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με χορήγηση
7.

Εάν κάποιο άτομο έχει μολυνθεί και κάποιο άλλο υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί, πρέπει εάν είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί
8.

Η παθητική ανοσία
9.

Παθητική ανοσία αποκτά ένας οργανισμός, όταν
10.

Εάν κατά την είσοδο ενός αντιγόνου στον οργανισμό δεν εκδηλωθούν συμπτώματα, τότε
11.

Πότε δεν είναι επιθυμητή η δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος
12.

Κατά την αυτοανοσία
13.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πιθανό ότι μπορεί να αναπτυχθούν όταν
14.

Αυτοάνοσο νόσημα είναι
15.

Σύμφωνα με ποια θεωρία παραγωγής αυτοαντισωμάτων δεν ευθύνονται συστατικά του ίδιου του οργανισμού
16.

Αλλεργιογόνο ονομάζεται όποιο συστατικό
17.

Μετά την επανέκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στο ίδιο αλλεργιογόνο, ειδικά κύτταρά του παράγουν
18.

Στην εκδήλωση των συμπτωμάτων της αλλεργίας εμπλέκονται/εται ιδιαιτέρως
19.

Η αλλεργία εκδηλώνεται εξαιτίας
20.

Κατά τις αλλεργίες προκαλείται/ούνται
21.

Τα συμπτώματα της αλλεργίας
22.

Ποιος παράγοντας καθορίζει την πιθανότητα επιτυχίας μιας μεταμόσχευσης
23.

Στην επιτυχία μιας μεταμόσχευσης συμβάλλει
24.

Η μεγάλη επιτυχία των μεταμοσχεύσεων οφείλεται και στη χρήση
25.

Αν το μόσχευμα δεν γίνει δεκτό από τον ασθενή, τότε θα του επιτεθούν
26.

Οι μηχανισμοί της μη ειδικής άμυνας σχετίζονται με την αντιμετώπιση
Loading...