Μηχανισμοί Άμυνας – Βασικές αρχές ανοσίας (1)

1.

Ένα μόριο αντισώματος συνίσταται από
2.

Κοινό(ά) στοιχείο(α) στη δομή όλων των αντισωμάτων είναι
3.

Τη σύνδεση του αντισώματος με το αντιγόνο εξυπηρετεί
4.

Η περιοχή του μορίου του αντισώματος που συνδέεται με το αντιγόνο ονομάζεται
5.

Σε ένα συγκεκριμένο μόριο αντισώματος
6.

Τι πετυχαίνουν τα αντισώματα
7.

Ανοσοβιολογική απόκριση ονομάζεται
8.

Υπάρχουν δύο τύποι ανοσοβιολογικής απόκρισης, ανάλογα με
9.

Πως ξεκινά η ανοσοβιολογική απόκριση
10.

Κατά την ανοσοβιολογική απόκριση το αντιγόνο συνδέεται
11.

Τα υπόλοιπα είδη λεμφοκυττάρων ενεργοποιούνται κυρίως
12.

Κατά την ανοσοβιολογική απόκριση μπορεί να μην παραχθούν
13.

Όταν ενεργοποιηθεί ένα Β-λεμφοκύτταρο
14.

Αντισώματα παράγουν
15.

Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από
16.

Τα κύτταρα μνήμης παράγονται και ενεργούν
17.

Η ολοκλήρωση και ο τερματισμός της ανοσοβιολογικής απόκρισης
18.

Η χυμική ανοσία οφείλεται
19.

Η δράση των αντισωμάτων και των Τ-λεμφοκυττάρων αποτελούν
20.

Ποιος τύπος ανοσίας δεν εκδηλώνεται πάντα με όλους τους μηχανισμούς του
21.

Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση διαφέρει από την πρωτογενή
22.

Η ανοσοβιολογική απόκριση ξεκινά και ολοκληρώνεται με τη δράση2
23.

Κατά τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση μπορεί να μην υπάρχουν
24.

Ποιο είδος Τ-λεμφοκυττάρων περιλαμβάνει εξειδικευμένα κύτταρα διαφορετικών ειδών Τ-λεμφοκυττάρων
25.

Ποιων κυττάρων η δράση διευκολύνεται από τα αντισώματα
26.

Κατά την ενεργητική ανοσία και την παθητική ανοσία ο οργανισμός
Loading...