Μηχανισμοί Άμυνας – Γενικά (1)

1.

Η επιβίωση του οργανισμού μπορεί να κινδυνεύσει από
2.

Οι μηχανισμοί άμυνας διακρίνονται σε
3.

Οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού διακρίνονται
4.

Τα κύτταρα του αίματος παράγονται
5.

Οι μηχανισμοί της μη ειδικής άμυνας
6.

Οι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα από
7.

Το δέρμα εμποδίζει την είσοδο των μικροοργανισμών χάρη
8.

Το δέρμα του ανθρώπου
9.

Δεν περιλαμβάνεται/ονται στις ουσίες που εκκρίνονται στην επιφάνεια του δέρματος
10.

Από τους επιπλέον μηχανισμούς που δρουν στους βλεννογόνους δεν έχει βακτηριοκτόνο δράση
11.

Μεταξύ των παραγόντων στους οποίους στηρίζεται η μη ειδική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού είναι
12.

Ο ρόλος της βλέννας είναι να
13.

Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού αποτελεί φραγμό στην είσοδο μικροοργανισμών στον οργανισμό, επειδή
14.

Από το βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού εκκρίνεται
15.

Ποιο από τα επόμενα είναι συστατικό του αίματος με αμυντική δράση
16.

Ποια από τις επόμενες ουσίες ελευθερώνεται στην επιφάνεια του δέρματος και στην επιφάνεια ενός βλεννογόνου
17.

Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει
18.

Δεν περιλαμβάνονται στα φαγοκύτταρα
19.

Τα μακροφάγα είναι
20.

Ποιου τύπου φαγοκύτταρα είναι εγκατεστημένα στους ιστούς
21.

Με τη φαγοκυττάρωση
22.

Κατά τη φλεγμονή δεν οφείλεται στη συσσώρευση αίματος
23.

Με τον πυρετό εμποδίζεται/ονται
24.

Οι ιντερφερόνες εκκρίνονται
25.

Οι ιντερφερόνες παράγονται από ορισμένα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από
Loading...