Μηχανισμοί Άμυνας – Γενικά (2)

1.

Στο πλάσμα περιέχονται
2.

Η προπερδίνη είναι μια ομάδα πρωτεϊνών
3.

Η εκδήλωση της ανοσίας γίνεται
4.

Το αντιγόνο κανονικά είναι
5.

Αντιγόνο είναι μια ξένη ουσία που
6.

Ποιο από τα επόμενα προϋποτίθεται, ώστε να εκδηλωθούν τα υπόλοιπα, κατά την ειδική άμυνα
7.

Ποιο από τα παρακάτω όργανα χαρακτηρίζεται πρωτογενές λεμφικό όργανο
8.

Στα πρωτογενή λεμφικά όργανα ανήκει
9.

Πρωτογενή λεμφικά όργανα είναι
10.

Τα προϊόντα της ανοσοβιολογικής απόκρισης
11.

Τα πρωτογενή λεμφικά όργανα είναι
12.

Η κύρια κατηγορία κυττάρων του ανοσοβιολογικού συστήματος είναι
13.

Τα πρωτογενή λεμφικά όργανα διαφέρουν από τα δευτερογενή, διότι
14.

Ποιο είδος λεμφοκυττάρων εκκρίνει ουσίες που διεγείρουν τη δράση άλλων λεμφοκυττάρων
15.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα
16.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα Β-λεμφοκύτταρα
17.

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
18.

Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα
19.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης
20.

Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση
21.

Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν
22.

Τα αντισώματα
23.

Τα αντισώματα εκκρίνονται σε μεγάλες ποσότητες από
24.

Αντισώματα παράγονται από τα
Loading...