Μηχανισμοί Ειδικής Άμυνας (1)

1.

Ως αντιγόνο μπορεί να δράσει
2.

Λέμε ότι οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας έχουν εξειδίκευση επειδή
3.

Η μνήμη, ως χαρακτηριστικό της ανοσίας
4.

Τα προϊόντα της ανοσοβιολογικής απάντησης
5.

Η ειδική άμυνα αντιδρά σε μια ξένη ουσία παράγοντας
6.

Δεν είναι λεμφικό όργανο
7.

Δεν είναι δευτερογενές λεμφικό όργανο
8.

Τα κύτταρα που κυρίως απαρτίζουν το ανοσοβιολογικό σύστημα είναι
9.

Τα λεμφοκύτταρα
10.

Τα λεμφοκύτταρα
11.

Τα λεμφοκύτταρα
12.

Τα λεμφοκύτταρα
13.

Τα λεμφοκύτταρα που διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στο θύμο αδένα
14.

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
15.

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
16.

Κυτταροτοξικά είναι
17.

Τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα
18.

Τα λεμφοκύτταρα που συνθέτουν αντισώματα
19.

Τα πλασματοκύτταρα
20.

Όλα τα αντισώματα έχουν
Loading...