Μηχανισμοί Ειδικής Άμυνας (2)

1.

Αποκλείεται να είναι αντιγόνο
2.

Στο μηχανισμό ειδικής άμυνας συμμμετέχουν
3.

Ο όρος «αντιγόνο» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει
4.

Η κυτταρική ανοσία
5.

Αν δεν δράσουν τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα
6.

Η εξειδίκευση στη δράση των αντισωμάτων αποδίδεται
7.

Κάθε αντιγόνο
8.

Κάθε αντίσωμα
9.

Η μεταβλητή περιοχή του αντισώματος
10.

Κάθε αντίσωμα έχει δύο περιοχές σύνδεσης με το αντογόνο, που λέγονται μεταβλητές περιοχές. Στη διαμόρφωση κάθε μίας από αυτές συμμετέχουν
11.

Ένα Β-λεμφοκύτταρο αρχίζει διαδοχικές διαιρέσεις
12.

Τα κύτταρα μνήμης
13.

Στην άμυνα απέναντι σε παθογόνους μικροοργγανισμούς μπορεί να συμβάλλει
14.

Κύτταρα που παρουσιάζουν στην επιφάνειά τους ουσίες είναι
15.

Αντισώματα μπορούν να εντοπιστούν
Loading...