Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας

1.

Αμυντικά κύτταρα εγκατεστημένα σε ιστούς είναι
2.

Τα μακροφάγα
3.

Έιναι ένδειξη ότι έχουν παρακαμφθεί οι μηχανισμοί που εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών στο σώμα
4.

Η φλεγμονώδης αντίδραση
5.

Δεν ευθύνονται οι τοξίνες που εκκρίνονται από τους μικροοργανισμούς
6.

Το πύο είναι
7.

Η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει
8.

Η εμφάνιση πυρετού δυσχεραίνει και τη λειτουργία των ενζύμων του ξενιστή
9.

Ο πυρετός αποτελεί
10.

Η ιντερφερόνες
11.

Μεσοκυττάριο είναι ένα υγρό
12.

Οι ιντερφερόνες
13.

Το συμπλήρωμα
14.

Στον  ορό του αίματος δρουν
15.

Ένας ιός μπορεί να αντιμετωπιστεί
16.

Είναι πρωτεϊνικής φύσης
17.

Είναι σύμπτωμα μιας φλεγμονής
18.

Η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στο σημείο της φλεγμονής ευθύνεται για
19.

Τα φαγοκύτταρα μπορεί να
20.

Η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στη φλεγμονή δεν προκαλεί
21.

Με τον πυρετό παρεμποδίζεται η λειτουργία των ενζύμων του κυττάρου, με συνέπεια να
22.

Το πλάσμα του αίματος συμβάλλει στην άμυνα με
23.

Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τις ιντερφερόνες
24.

Πλεονέκτημα της φαγοκυττάρωσης είναι ότι
25.

Αυτό που διαφοροποιεί τα μακροφάγα από τα υπόλοιπα φαγοκύτταρα είναι ότι
26.

Στη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης σημαντικό ρόλο παίζουν ουσίες που εκκρίνονται από
27.

Ένα υγιές κύτταρο μπορεί να παράγει
28.

Τη είσοδο μικροβίων στο σώμα εμποδίζουν μεταξύ άλλων
Loading...