Μικροοργανισμοί – Ιοί – Μετάδοση (2)

1.

Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται στα «κριτήρια του Κοχ»
2.

Οι τοξίνες των βακτηρίων μπορούν να προκαλέσουν
3.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επιδρούν στον οργανισμό του ανθρώπου διοτι
4.

Ένα άτομο μπορεί να μεταδώσει κάποιον παθογόνο μικροοργανισμό σε κάποιο άλλο άτομο
5.

Για να μολυνθεί κάποιο άτομο, πρέπει
6.

Η γνώση των μηχανισμών ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού των μικροβίων
7.

Η τήρηση κανόνων ατομικής καθαριότητας συμβάλλει στην αποφυγή μετάδοσης ασθενειών, διότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται
8.

Η εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό και στο γάλα επιτυγχάνεται με
9.

Η χλωρίωση είναι ένα μέτρο
10.

Ποιο είναι το κύριο μέσο αντιμετώπισης των βακτηριακών λοιμώξεων
11.

Γενικότερο(α) μέτρο(α) προστασίας της δημόσιας υγείας αποτελεί(ούν)
12.

Ποιο από τα επόμενα είδη οργανισμών δεν παράγει αντιβιοτικά
13.

Το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε ήταν
14.

Γενικά τα αντιβιοτικά
15.

Δεν υπάρχουν αντιβιοτικά κατά των
16.

Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των
17.

Γιατί αυξάνεται η ανάγκη για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών
18.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
19.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα προσβάλλουν
20.

Δεν είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
21.

Η ασθένεια ηπατίτιδα Β οφείλεται σε
22.

Ασθένεια που προκαλείται από ιό είναι η
23.

Τα περισσότερα από τα συνηθισμένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα οφείλονται σε
24.

Ποιο από τα επόμενα νοσήματα δεν είναι ίωση
25.

Ασθένεια βακτηριακής αιτιολογίας είναι
26.

Η γονόρροια προκαλείται από
Loading...