Μικροοργανισμοί (1)

1.

Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί
2.

Ένας μικροοργανισμός μπορεί να γίνει παθογόνος
3.

Το βακτήριο Escherichia coli
4.

Η βιταμίνη Κ
5.

Φυσιολογική μικροχλωρίδα είναι
6.

Παθογόνοι είναι όλοι οι μικροοργανισμοί που
7.

Παθογόνος μπορεί να είναι ένας οργανισμός
8.

Το τοξόπλασμα είναι
9.

Η ελονοσία μεταδίδεται από
10.

Το πλασμώδιο
11.

Δεν μεταδίδεται από τα ζώα
12.

Το τρυπανόσωμα προκαλεί
13.

Οι μύκητες είναι
14.

Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν έχουν
15.

Τα πλασμίδια είναι
16.

Κανένα βακτήριο δεν έχει
17.

Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται
18.

Ένα ενδοσπόριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως
19.

Τα ενδοσπόρια έχουν
20.

Τα ενδοσπόρια, σε σχέση με το κανονικό  βακτηριακό κύτταρο έχουν ρυθμό πολλαπλασιασμού
21.

Το κριτήριο για να χαρακτηριστεί ένας οργανισμός ως μικρόβιο είναι
22.

Δεν είναι παράσιτο
23.

Είναι παράσιτο
Loading...