Μικροοργανισμοί (2)

1.

Ως ξενιστής μπορεί να χαρακτηριστεί
2.

Τα νιτροποιητικά βακτήρια είναι μικροοργανισμοί
3.

Τα πρωτόζωα είναι
4.

Η ελονοσία
5.

Οι μύκητες δεν μπορούν
6.

Το εκβλάστημα είναι
7.

Τα δερματόφυτα
8.

Η κάντιντα η λευκάζουσα
9.

Τα σπειρύλλια είναι
10.

Τα πλασμίδια
11.

Ένας μικροοργανισμός που εντοπίζεται σε μια τυπική εξέταση αίματος στο σώμα ενός ατόμου, χωρίς αυτό να έχει συμπτώματα ασθένειας,είναι σίγουρα
12.

Δυνητικά παθογόνοι είναι όσοι μικροοργανισμοί
13.

Τα βακτήρια πάντα
14.

Τα βακτήρια ενδέχεται να
15.

Ένα βακτήριο δεν μπορεί να διαθέτει
16.

Υπάρχουν βακτήρια που μπορούν να
17.

Κανένα βακτήριο δεν μπορεί να
18.

Ένα βακτήριο πιθανόν να έχει
19.

Τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιάζονται
20.

Τα βακτήρια, προκειμένου να αντιπαρέρχονται τις δυσμενείς συνθήκες, έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν
21.

Ένα βακτήριο μπορεί να καταφέρει να επιβιώσει
22.

Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται
23.

Με εκθετικούς ρυθμούς αυξάνεται ο πληθυσμός των βακτηρίων
Loading...