Μυϊκό σύστημα 1

1.

Οι λείες μυϊκές ίνες:
2.

Οι τένοντες:
3.

Οι γραμμωτοί μύες προσφύονται στα οστά μέσω:
4.

Η επαναλαμβανόμενη μονάδα ενός μυϊκού ινιδίου μιας γραμμωτής μυϊκής ίνας είναι:
5.

Τα ιόντα που είναι υπεύθυνα για τη μυϊκή συστολή είναι:
6.

Το σαρκείλημα στη μυϊκή ίνα είναι:
7.

Ο μυϊκός κάματος μπορεί να προκληθεί από συσσώρευση:
8.

Το σαρκόπλασμα της μυϊκής ίνας είναι:
9.

Κατά την έκταση του πήχη:
10.

Στο ξεκίνημα της μυϊκής συστολής τα ιόντα ασβεστίου απελευθερώνονται από:
11.

Το οξυγόνο στις μυϊκές ίνες είναι δεσμευμένο:
12.

Κατά τη συστολή μιας γραμμωτής μυϊκής ίνας το μήκος των νηματιών της μυοσίνης:
13.

Ένας σκελετικός μυς καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια όταν:
14.

Κατά την ισομετρική συστολή:
15.

Η ορθή σειρά από τη μικρότερη μονάδα προς τη μεγαλύτερη είναι:
16.

Στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας,………………… «πυροδοτούν» τη συστολή και ………… εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ενέργεια.
17.

Ο νόμος του «όλα ή τίποτα» αναφέρεται σε:
18.

Κατά την κάμψη του πήχη:
19.

Η ολική ή μερική ανικανότητα του μυός για συστολή λόγω συσσώρευσης του γαλακτικού οξέος χαρακτηρίζεται ως:
20.

Η τελική κινητική πλάκα είναι:
21.

Η κινητική μονάδα είναι:
22.

Κατά τη συστολή μιας γραμμωτής μυϊκής ίνας:
23.

Οι ερυθρές μυϊκές ίνες:
Loading...