Μυϊκό σύστημα 2

1.

Οι μυϊκές ίνες βρίσκονται μέσα στα μυϊκά ινίδια.
2.

Το μήκος των τενόντων μεταβάλλεται κατά την ισοτονική συστολή.
3.

Μια μυϊκή ίνα νευρώνεται από πολλούς κινητικούς νευρώνες.
4.

Κατά τον μυϊκό τόνο παρατηρείται τετανική συστολή.
5.

Ερεθίσματα οποιασδήποτε έντασης προκαλούν τη συστολή μιας μυϊκής ίνας.
6.

Σε κατάσταση ανάπαυσης του οργανισμού,οι μύες παύουν να συστέλλονται.
7.

Οι λείες μυϊκές ίνες δεν περιέχουν μυϊκά ινίδια,γι’αυτό και δεν εμφανίζουν γραμμώσεις.
8.

Ένας γραμμωτός μυς διαθέτει πολλές κινητικές μονάδες.
9.

Αν το δεύτερο ερέθισμα φτάσει κατά την περίοδο της χαλάρωσης,τότε η μυϊκή ίνα θα παραμείνει σε συστολή.
10.

Κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής το μήκος των νηματίων της μυοσίνης παραμένει σταθερό.
11.

Η κινητική μονάδα περιλαμβάνει μια μυϊκή ίνα και πολλούς κινητικούς νευρώνες που τη νευρώνουν.
12.

Το άκρο του μυ που προσφύεται στο οστό που δεν κινείται ονομάζεται έκφυση.
13.

Οι γραμμωτοί μύες αποτελούνται από μυϊκό και συνδετικό ιστό.
14.

Αν μια μυϊκή ίνα διεγερθεί,η ένταση της μυϊκής συστολής είναι πάντα η ίδια.
15.

Ένας γραμμωτός μυς αποτελείται από ερυθρές και λευκές μυϊκές ίνες σε διαφορετικές αναλογίες.
16.

Οι τένοντες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται.
17.

Η ένταση της συστολής του μυός είναι ανάλογη με τη συχνότητα των ερεθισμάτων.
18.

Κατά τη συστολή μιας μυϊκής ίνας αυξάνεται το πάχος των σαρκομερίων.
19.

Σε έναν μυ όλες οι μυϊκές του ίνες συστέλλονται ταυτόχρονα.
20.

Το μήκος των τενόντων μεταβάλλεται κατά την τετανική συστόλη του μυ.
21.

Ένας μυς που έχει μυϊκό τόνο μπορεί να συστέλλεται πιο γρήγορα από έναν μυ που βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους χαλάρωσης.
Loading...