Νευρικό σύστημα 1

1.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι λειτουργία των νευρογλοιακών κυττάρων;
2.

Η κυτταρική μεμβράνη του νευρώνα εμφανίζει:
3.

Η αντλία Na+ /K+ :
4.

Όταν ο νευρώνας βρίσκεται σε ηρεμία, με διάχυση:
5.

Το δυναμικό ενέργειας:
6.

Η σύναψη είναι η λειτουργική σύνδεση των τελικών κομβίων του νευράξονα ενός νευρώνα με:
7.

Σύναψη μπορεί να είναι μεταξύ των μερών δύο διαφορετικών νευρώνων:
8.

Όταν το δυναμικό της μεμβράνης μεταβάλλεται απο +50mV σε -90mV , τότε:
9.

Νευρική ώση είναι:
10.

Νευροδιαβιβαστής είναι:
11.

Η λειτουργική σύνδεση των τελικών κομβίων του νευράξονα ενός νευρώνα με ένα εκτελεστικό όργανο ονομάζεται:
12.

Η ακετυλοχολίνη απελευθερώνεται από:
13.

Όταν ο νευρώνας βρισκεταί σε ηρεμία,δε λειτουργεί η αντλία Na+/K+
14.

Η νευρική ώση δημιουργείται από ερέθισμα οποιασδήποτε έντασης.
15.

Κάθε νευρώνας μπορεί να συνάπτεται με πολλούς άλλους νευρώνας.
16.

Οι νευρικές ώσεις μεταβιβάζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα αν οι νευράξονες είναι μονωμένοι με νευρογλοιακά κύτταρα.
17.

Η κατεύθυνση της νευρικής ώσης είναι αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί να μεταφερθεί από το προσυναπτικό προς το μετασυναπτικό άκτο και αντίθετα.
Loading...