Νευρικό σύστημα 3

1.

Η λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου περιλαμβλάνει κυρίως:
2.

Τα τμήματα ενός αντανακλαστικού τόξου είναι:

1.ενδιάμεσος νευρώνας , 2.κινητικός νευρώνας , 3.υποδοχέας , 4.εκτελεστικό όργανο , 5.αισθητικός νευρώνας

Ποιά είναι η σωστή σειρά τους;
3.

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό:
4.

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (Σ.Ν.Σ.) περιλαμβάνει:
5.

Το συμπαθητικό σύστημα:
6.

Το κέντρο της αναπνευστικής λειτουργίας βρίσκεται:
7.

Το μέρος του νευρώνα που μεταφέρει νευρικές ώσεις προς το κυτταρικό σώμα ονομάζεται:
8.

Το Α.Ν.Σ. :
9.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη δεν είναι ορθό;
10.

Ένα νεύρο:
11.

Από τον νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 νωτιαία νεύρα.
12.

Οι μήνιγγες περιβάλλουν και τον νωτιαίο μυελό.
13.

Το Α.Ν.Σ. ελέγχει ανώτερες πνευματικές λειτουργίες.
14.

Κυτταρικά σώματα νευρώνων βρίσκονται και έξω από το Κ.Ν.Σ.
15.

Τα νωτιαία νεύρα είναι όλα μεικτά.
16.

Το Α.Ν.Σ. αφορά όργανα με λείους μύες, την καρδία και αδένες.
17.

Η φαία ουσία στο Κ.Ν.Σ. περιβάλλεται πάντα από τη λευκή.
18.

Οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου συνδέονται με αισθητικά νεύρα.
19.

Ο νωτιαίος μυελός έχει το ίδιο πάχος σε όλο το μήκος του.
20.

Ο φλοιός των ημισφαιρίων είναι η μοναδική περιοχή του Κ.Ν.Σ. που είναι υπεύθυνη για τις συνειδητές λειτουργίες.
21.

Η απομάκρυνση του χεριού από το θερμό αντικείμενο αποτελεί αυτόματη και στερεότυπη απάντηση του οργανισμού.
22.

Όλα τα εκγεφαλικά νεύρα νευρώνουν περιοχές της κεφαλής.
23.

Το αντανακλαστικό του γόνατος περιλαμβάνει δύο συνάψεις.
24.

Το Α.Ν.Σ. είναι ανεξάρτητο από το Κ.Ν.Σ.
25.

Το συμπαθητικό σύστημα αυξάνει τον ρυθμό της καρδιακής λειτουργίας.
26.

Η αδυναμία συντονισμού των κινήσεων του ατόμου οφείλεται σε βλάβη της παρεγκεφαλίδας.
Loading...