Ομοιόσταση – Μικροοργανισμοί (Γενικά) (1)

1.

Η σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού
2.

Ομοιόσταση ονομάζεται η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί
3.

Διάφοροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν στο αίμα
4.

Η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου οργανισμού
5.

Ποιο όργανο αντιλαμβάνεται και ποιο ανιχνεύει τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος αντιστοίχως
6.

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
7.

Το pH του αίματος ενός ατόμου μετρήθηκε 7,6. Τότε
8.

Η ρύθμισι του επιπέδου του CO2 στο αίμα του ανθρώπου γίνεται μες
9.

Ποιοι παράγοντες διαταράσσουν την ομοιόσταση του οργανισμού
10.

Οι περισσότεροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού που αναφέρονται αντιμετωπίζουν τις διαταραχές που προκαλούν(εί)
11.

Όταν ο οργανισμός δεν καταφέρνει να διατηρήσει την ομοιόστασή του, μπορεί να
12.

Η αδυναμία επαναφοράς της διαταραγμένης ομοιόστασης στα φυσιολογικά επίπεδα μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε
13.

Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται μικροοργανισμοί
14.

Οι μικροοργανισμοί ζουν
15.

Παράσιτα ονομάζονται οι οργανισμοί οι οποίοι
16.

Ξενιστής ονομάζεται ο οργανισμός που
17.

Οι μικροοργανισμοί είναι για τον άνθρωπο
18.

Τα παράσιτα για τον άνθρωπο είναι
19.

Ποια σημασία έχουν για την ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού οι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί
20.

Το βακτήριο E.coli παράγει
21.

Οι μικροοργανισμοί που έχουν άμεση επίδραση στην ομοιόσταση ενός ατόμου ονομάζονται
22.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι
23.

Οι ακυτταρικοί μικροοργανισμοί είναι
24.

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ανήκουν
25.

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ανήκουν
26.

Τα πρωτόζωα είναι
27.

Τα πρωτόζωα είναι
28.

Τα πρωτόζωα
Loading...