Ομοιόσταση – Μικροοργανισμοί (Γενικά) (2)

1.

Το πλασμώδιο είναι
2.

Δεν αναφέρεται ότι μεταδίδεται άμεσα από ζώα
3.

Το πρωτόζωο που προκαλεί την ασθένεια του ύπνου είναι
4.

Ποιο από τα παρακάτω είδη οργανισμών δεν ανήκει στα πρωτόζωα
5.

Το τοξόπλασμα είναι
6.

Το τρυπανόσωμα προκαλεί
7.

Οι μύκητες είναι
8.

Οι μύκητες είναι
9.

Η μονογονική αναπαραγωγή των μυκήτων επιτυγχάνεται με
10.

Ποιο/α από τα επόμενα δεν ανήκει/ουν στα είδη των μυκήτων
11.

Τα βακτήρια είναι
12.

Προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι
13.

Δεν υπάρχουν βακτήρια με σχήμα
14.

Τα βακτήρια δεν διαθέτουν
15.

Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέτουν
16.

Ποιον από τους παρακάτω κυτταρικούς σχηματισμούς δεν διαθέτουν τα βακτήρια
17.

Τα βακτήρια διαθέτουν
18.

Τα βακτήρια διαθέτουν
19.

Σε όλα τα βακτήρια παρατηρείται/ούνται
20.

Τα βακτήρια διαθέτουν
21.

Το ενδοσπόριο
22.

Ορισμένα βακτήρια όταν
23.

Η σύφιλη οφείλεται σε
24.

Μια σοβαρή ασθένεια που προκαλούν οι μύκητες είναι
25.

Ποιο/α από τα επόμενα δεν ανήκει/ουν στα είδη των βακτηρίων
26.

Η ασθένεια χολέρα οφείλεται σε
27.

Ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο είναι η
28.

Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηματίζουν
29.

΄Οταν ένας μικροοργανισμός διχοτομείται, τότε δημιουργούνται
Loading...