Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων 2

1.

Οι ενώσεις αιθάνιο και προπάνιο είναι διαδοχικά μέλη της ίδιας ομόλογης σειράς.
2.

Υπάρχει οργανική ένωση που ονομάζεται αιθανόνη.
3.

Οι ενώσεις αιθένιο και προπένιο είναι διαδοχικά μέλη της ίδιας ομόλογης σειράς.
4.

Η οργανική ένωση CH3 CHOHCH2 CH3 ονομάζεται 3 – βουτανόλη.
5.

Από τις οργανικές ενώσεις CH3CH2CH = O (Α), C4H10  (Β), CH3C =Ν (Γ) και C2H2 (Δ) ακόρεστη(-ες) είναι:
6.

Το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων έχει μοριακό τύπο:
7.

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αιθέρων έχει μοριακό τύπο:
8.

Η οργανική ένωση CH3CH2COCH3 ονομάζεται:
9.

Η ουρία είναι η πρώτη οργανική ένωση που παρασκευάστηκε στο εργαστήριο με θέρμανση του κυανιούχου αμμωνίου.
10.

Όταν μια οργανική ένωση που περιέχει στο μόριο της διπλό δεσμό, τότε είναι ακόρεστη ένωση.
11.

Δεν υπάρχει οργανική ένωση που να ονομάζεται αιθανόνη.
12.

Όλα τα μέλη των αλκοολών ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά.
13.

Κυκλικές ενώσεις ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις στο μόριο των οποίων όλα τα άτομα C σχηματίζουν κλειστή ανθρακική αλυσίδα (δακτύλιο).
14.

Όλα τα μέλη μιας ομόλογης σειράς έχουν παρόμοιες χημικές και φυσικές ιδιότητες.
Loading...