Περιοδικός Πίνακας 3

1.

Τα χημικά στοιχεία του τομέα d του Π.Π. είναι τοποθετημένα:
2.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε άτομο χημικού στοιχείου του τομέα d;
3.

Οι λανθανίδες ανήκουν:
4.

Ο ατομικός αριθμός του τρίτου στοιχείου από τα αλογόνα είναι:
5.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p. Το στοιχείο αυτό ανήκει στην ομάδα:
6.

Το ιόν Α2- ενός χημικού στοιχείου είναι ισοηλεκτρονιακό με το τρίτο στοιχείο από τα ευγενή αέρια. Το χημικό στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό:
7.

Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του πρώτου από τα στοιχεία μετάπτωσης;
8.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία δεν ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης;
9.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει έγχρωμες σύμπλοκες ενώσεις;
10.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία δεν είναι παραμαγνητικό;
11.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε άτομο στοιχείου μετάπτωσης στη θεμελιώδη κατάσταση;
12.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 8 ηλεκτρόνια σε τροχιακά με l=2. Το χημικό στοιχείο ανήκει στην ομάδα:
13.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία είναι μέταλλο και έχει πολλούς αριθμούς οξείδωσης:
14.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π. σχηματίζει περισσότερο όξινο οξείδιο;
15.

Από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει βασικό οξείδιο το στοιχείο με ατομικό αριθμό:
16.

Ποιο από τα επόμενα οξείδια αντιδρά τόσο με οξέα όσο και με βάσεις;
17.

Ποιο από τα επόμενα χλωρίδια χημικών στοιχείων της 2ης περιόδου έχει υψηλότερο σημείο ζέσης;
18.

Ποιος από τους επόμενους ομοιοπολικούς δεσμούς είναι περισσότερο πολωμένος (πολικός);
19.

Το χημικό στοιχείο του τομέα d με τον μικρότερο ατομικό αριθμό στον Περιοδικό Πίνακα είναι:
20.

Το χημικό στοιχείο 19Κ στη θεμελιώδη κατάσταση έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p63s23p64s1 και ανήκει:
21.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου χημικού στοιχείου του τομέα s στη θεμελιώδη κατάσταση;
22.

To σύνολο των χημικών στοιχείων που ανήκουν στις κύριες ομάδες του Περιοδικού Πίνακα βρίσκονται στους τομείς:
23.

H ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του χημικού στοιχείου Σ σε θεμελιώδη κατάσταση είναι: 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2

Το χημικό στοιχείο Σ ανήκει:
Loading...