Περιοδικός πίνακας

1.

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου στοιχείου του τομέα S στη θεμελιώδη κατάστασης:
2.

Ένα στοιχείο ανήκει στη 4η περίοδο του Π.Π. όταν:
3.

Το στοιχείο Ga(z=31) ανήκει:
4.

Το στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή [Ar] 3d104s24p5 ανήκει:
5.

Η 1η (ΙΑ) ομάδα του Π.Π. περιλαμβάνει:
6.

Η 1η (ΙΑ) ομάδα του Π.Π η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δομή:
7.

Ο τομέας s του Π.Π. περιλαμβάνει:
8.

Ο τομέας s του Π.Π.η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δομή:
9.

Τα στοιχεία του τομέα d του Π.Π. είναι τοποθετημένα σε:
10.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2np6:

i. ανήκουν στην ομάδα:
11.

Τα στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2np6:

ii. και είναι συνολικά:
12.

Από τα στοιχεία 19Κ, 22Τi, 29Cu, 33AS ανήκουν στα στοιχεία μετάπτωσης:
13.

Από τα παρακάτω χημικά στοιχεία σύμπλοκα ιόντα σχηματίζει το:
14.

Τα στοιχεία του τομέα f του Π.Π. ανήκουν στην:
15.

Το στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή [Ne] 3s23p5 είναι:
16.

Ποιο από τα επόμενα οξείδια έχει περισσότερο βασικό χαρακτήρα;
17.

Ποιο από τα επόμενα χλωρίδια έχει μεγαλύτερο σημείο ζέσης:
18.

Ο ατομικός αριθμός του 3ου ευγενούς αερίου είναι:
19.

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:1s22s22p63s23p63d104s24p65s2 .Το στοιχείο Σ ανήκει στη:
20.

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 1s22s22p63s23p63d64s2 .Το στοιχείο Σ:
21.

Ο αριθμός των στοιχείων με δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 είναι:
22.

Το 3° στοιχείο της ομάδας των αλογόνων ανήκει στη:
23.

Ποιο από τα επόμενα οξείδια είναι περισσότερο όξινο:
24.

Το στοιχείο 7Χ έχει παρόμοιες ιδιότητες με το στοιχείο:
Loading...