Πετρέλαιο-Βενζίνη-Νάφθα-Πετροχημικά 1

1.

Το αργό πετρέλαιο είναι:
2.

Το αργό πετρέλαιο:
3.

Ποιό από τα επόμενα κλάσματα διύλισης του αργού πετρελαίου έχει χαμηλότερο σημείο ζέσης (είναι πιο πτητικό);
4.

Τα προϊόντα του πετρελαίου χρησιμοποιούνται:
5.

Το αργό πετρέλαιο με κλασματική απόσταξη:
6.

Πλαγκτόν ονομάζεται το σύνολο των υδρόβιων φυτικών και ζωικών οργανισμών.
7.

Το αργό πετρέλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο εμπόριο, διότι είναι φθηνό.
8.

Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή καυσίμων.
9.

Αργό πετρέλαιο είναι το ακατέργαστο πετρέλαιο που εξάγεται μέσω γεωτρήσεων.
10.

Η αποθείωση του αργού πετρελαίου γίνεται μετά από την κλασματική απόσταξή του.
11.

Το υγραέριο ( C3H8 , C4H10) είναι ένα πτητικό κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου.
12.

Το πετρέλαιο ντίζελ χρησιμοποιείται ως καύσιμο στα αεροπλάνα.
13.

Οι υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στο πετρέλαιο και έχουν μεγάλη σχετική μοριακή μάζα ( Mr ) αποστάζουν σε υψηλή θερμοκρασία.
14.

Η βενζίνη είναι:
15.

Η παραγωγή βενζίνης από τα ανώτερα κλάσματα του πετρελαίου πραγματοποιείται με:
16.

Ποιός από τους επόμενους υδρογονάνθρακες έχει τον μεγαλύτερο αριθμό οκτανίου;
17.

Η βενζίνη Α έχει μεγαλύτερο αριθμό οκτανίου από τη βενζίνη Β. Επομένως η βενζίνη Α:
Loading...