Πετρέλαιο – Βενζίνη – Νάφθα – Πετροχημικά 2

1.

Είναι μείγμα υδρογονανθράκων που έχουν στο μόριό τους 7 ή 8 άτομα άνθρακα.
2.

Είναι μείγμα υγρών υδρογονανθράκων.
3.

Παράγεται από το πετρέλαιο αποκλειστικά με κλασματική απόσταξη.
4.

Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε αναλογία από τα κλάσματα του πετρελαίου.
5.

Είναι ένα από τα πιο πτητικά κλάσματα του πετρελαίου.
6.

Παράγεται αποκλειστικά από το πετρέλαιο.
7.

Αν προστεθεί στο νερό, σχηματίζει κηλίδες και επιπλέει στην επιφάνεια του νερού.
8.

Είναι το σημαντικότερο κλάσμα της διύλισης του πετρελαίου.
9.

Με την πυρόλυση τα κατώτερα κλάσματα του πετρελαίου, που δεν έχουν μεγάλη εμπορική ζήτηση, μετατρέπονται σε βενζίνη.
10.

Με την πυρόλυση αυξάνεται η απόδοση της παραγωγής βενζίνης από το πετρέλαιο.
11.

Η βενζίνη που παράγεται με πυρόλυση είναι καλύτερης ποιότητας από τη βενζίνη που παράγεται με κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου.
12.

Οι ισομερείς υδρογονάνθρακες έχουν τον ίδιο αριθμό οκτανίου.
13.

1L βενζίνης  98 οκτανίων αποδίδει κατά την καύση της περισσότερη ενέργεια απ′ ό,τι 1L βενζίνης 95 οκτανίων.
14.

Οι υδρογονάνθρακες με πολλες διακλαδώσεις στο μόριό τους έχουν μεγάλο αριθμό οκτανίου.
15.

Όλοι οι υδρογονάνθρακες έχουν αριθμό οκτανίου από 0 έως 100.
16.

Όσο περισσότερα κτυπήματα (μικροεκρήξεις) δίνει ένας υδρογονάνθρας κατά την καύση του στον πρότυπο βενζινοκινητήρα, τόσο καλύτερης ποιότητας θεωρείται.
17.

Όσο μεγαλύτερη περιε4κτικότητα σε οκτάνιο έειμενζίνη, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητά της.
18.

Η νάφθα είναι το κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου το οποίο:
19.

Με πυρόλυση της νάφθας παράγοντα;ι κυρίως:
20.

Το αέριο νάφθας:
21.

Η νάφθα είναι:
22.

Τα πετροχημικά είναι:
Loading...