Στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης (1)

1.

Η ανοσία αφορά
2.

Τα κύτταρα της ειδικής άμυνας που ενεργοποιούνται πρώτα μετά την είσοδο του αντιγόνου είναι
3.

Τα κύτταρα που ενεργοποιούνται πρώτα μετά την παρουσίαση του αντιγόνου από τα μακροφάγα είναι
4.

Αντιγονοπαρουσιαστικά είναι
5.

Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττάρων είναι
6.

Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα στρέφονται ενάντια σε
7.

Τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα στρέφονται  ενάντια σε κύτταρα
8.

Ένας παθογόνος μικροοργανισμός μπορεί να καταστραφεί από το αμυντικό σύστημα του οργανισμού με
9.

Ο τερματισμός της ανοσοβιολογικής απόκρισης
10.

Ένα εμβολιασμένο άτομο
11.

Ένα εμβόλιο μπορεί να περιέχει
12.

Αν κάποιος φοβάται ότι έχει ήδη μολυνθεί από ένα παθογόνο μικρόβιο, μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό του προκαλώντας
13.

Το μητρικό γάλα
14.

Μια λογική εξήγηση για το οτι το νεογέννητο πρέπει να μένει στο σπίτι, μέχρι να «σαραντίσει», είναι
15.

Η ανοσοβιολογική αντίδραση ολοκληρώνεται
16.

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα
17.

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτέλεσμα της σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος
18.

Σε περίπτωση που το αντιγόνο ενεργοποιήσει και τους μηχανισμούς χυμικής και τους μηχανισμούς κυτταρικής ανοσίας, τότε η ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων
19.

Τα κύτταρα μνήμης
20.

Αν ένα άτομο εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας, αυτό σίγουρα σημαίνει ότι
Loading...