Στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης (2)

1.

Αποτελεί κυτταρική ανοσία
2.

Με τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση
3.

Ο φυσικός και ο τεχνητός τρόπος ανοσίας αφορά
4.

Ως αντιγόνο ιστοσυμβατότητας χαρακτηρίζεται
5.

Σύντομη είναι η διάρκεια
6.

Η αναγνώριση του μικροοργανισμού από τα μακροφάγα
7.

Τα αντισώματα που εξασφαλίζουν σε κάποιο άτομο παθητική ανοσία, πρέπει να έχουν παραχθεί
8.

Τα αντισώματα που εξασφαλίζουν σε κάποιο άτομο ανοσία ,με τεχνητό τρόπο, δεν αποκλείεται να προέρχονται
9.

Δεν μπορούν να μεταφερθούν αντισώματα, με φυσικό τρόπο σε ένα άτομο, όταν αυτό είναι
10.

Ένας οργανισμός που μεταβιβάζει αντισώματα σε έναν άλλο οργανισμό με φυσικό τρόπο είναι σίγουρα
11.

Με ένα αντιγόνο μπορεί να ενωθεί
12.

Ως ενεργητική χαρακτηρίζεται η ανοσία όταν
13.

Για να επιτευχθεί ενεργητική ανοσία
14.

Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης ενεργοποιούνται
15.

Η ανοσία που επιτυγχάνεται από τα β-λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζεται ως χυμική, επειδή
Loading...