Σταθερά αυτοϊοντισμού του νερού (Κw)-Όξινα-Βασικά-Ουδέτερα διαλύματα

1.

Κατά τη διάλυση ενός οξέος στο νερό με σταθερή θερμοκρασία, η τιμή του γι­νομένου [ΟΗ-] · [Η3Ο+]
2.

Η σταθερά Kw στους 25°C έχει τιμή 10-14
3.

To pH υδατικού διαλύματος HCl 10-8 Μ στους 25° C είναι:
4.

Στους 37°C τα ουδέτερα υδατικά διαλύματα έχουν pH μικρότερο του 7.
5.

Ένα υδατικό διάλυμα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους 25°C, όταν:
6.

Ένα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25°C όταν:
7.

Βασικό είναι το υδατικό διάλυμα της ένωσης:
8.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα οξέων που έχουν ίδια συγκέντρωση σε θ=25°C έχει τη μικρότερη τιμή pH; Δίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισμού των οξέων.
9.

Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα στους 25 °C έχει τη μεγαλύτερη τιμή pH;
Loading...