Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων (Ασκήσεις)

1.

Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς:

α) n=3

β) n=4 και l=1

γ) n=5 και l=3

δ) n=2 και ml=0
2.

Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς:

α) n=5 και l=0

β) n=2  και ms=+1/2

γ) n=3 και ml=-1

δ) n=3 και l=3
3.

Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς:

α) l=0 και ms=+1/2

β) n=5, l=2 και ml=+3

γ) n=4, l=1 και ml=-1

δ) n=4 και ml=+1
4.

Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς

α) n=4, l=2 και ms=-1/2

β) n=3, l=1, ml=-1 και ms=-1/2

γ) n=4, l=2 και ml=0
5.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός τοου χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει:

α) πέντε ηλεκτρόνια σε τροχιακά s;

β) δύο ηλεκτρόνια σε τροχιακά p;

γ) συμπληρωμένη τη στιβάδα L;

 

δ) δύο ηλεκτρόνια σε τροχιακά με l=2;
6.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός τοου χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει:

α) τρία μονήρη ηλεκτρόνια;

β) συμπληρωμένη πλήρως d υποστιβάδα;

γ) ημισυμπληρωμένη d υποστιβάδα;

δ) τρία ηλεκτρόνια σε τροχιακά με l=3;
7.

Να υπολογίσετε τους δυνατούς ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων, τα άτομα των οποίων στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτουν:

α) 1 μονήρες ηλεκτρόνιο στη στιβάδα L

β) 2 μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδαΜ

γ) 3 μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα L

δ) 7 μονήρη ηλεκτρόνια και έχει ατομικό αριθμό  Ζ<80
8.

Να υπολογίσετε τους δυνατούς ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων, τα άτομα των οποίων στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτουν 7 ηλεκτρόνια σε s ατομικά τροχιακά
9.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια;
10.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ;
11.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει

συμπληρωμένο πλήρως ίδιο αριθμό s και p ατομικών τροχιακών
12.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει

α) ηλεκτρόνιο με l=2

β) συμπληρωμένα όλα τα τροχιακά της στιβάδας Μ

γ) συμπληρωμένα τρία ατομικά τροχιακά

δ) 6 μονήρη ηλεκτρόνια
13.

Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει

α) 2 ζεύγη ηλεκτρονίων στη στιβάδα L

β) 2 ηλεκτρόνια σε τροχιακά με l=2

γ) 2 ζεύγη ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d

δ) 2 ζεύγη ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 4p
14.

Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει

α) 1 μονήρες ηλεκτρόνιο στην υποστιβάδα 3d

β) 1 ηλεκτρόνιο σε υποστιβάδα με =3
15.

Το ιόν Χ2+  γνωρίζουμε ότι έχει ηλεκτρονιακή δομή Κ(2) L(8) M(8).  Ποιος είναι ό ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου Χ;
16.

Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί τριών ηλεκτρονίων για το άτομο ενός χημικού στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση:

i) (3,1,0,+1/2) ii) (3,2,-2,+1/2) iii) (4,0,0,-1/2). Να διατάξετε τα τρία ηλεκτρόνια κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας
17.

Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί τριών ηλεκτρονίων για το άτομο ενός χημικού στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση:

i) (3,1,0,+1/2) ii) (3,2,-2,+1/2) iii) (4,0,0,-1/2)

Το άτομο του χημικού στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση έχει συνολικά 6 ηλεκτρόνια που έχουν την ίδια ενέργεια με το ηλεκτρόνιο (ii). Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου Σ;

 
18.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτει στην εξωτερική στιβάδα Ν 4 ατομικά τροχιακά πλήρως συμπληρωμένα.

α) Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου Α;

β) Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου του χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση χαρακτηρίζονται με l=1;
19.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτει στην εξωτερική στιβάδα Ν 4 ατομικά τροχιακά πλήρως συμπληρωμένα. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου του χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση χαρακτηρίζονται με

α)ml=0;

β) ml=-1
20.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτει στην εξωτερική στιβάδα Ν 4 ατομικά τροχιακά πλήρως συμπληρωμένα. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου του χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση χαρακτηρίζονται με:

α) ml=-1

β) ms=-1/2
Loading...