Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη 2

1.

Κατά την ωογένεση παράγονται άνισα σε μέγεθος κύτταρα
2.

Κατά τη σπερματογένεση γίνονται μόνο μειωτικές διαιρέσεις
3.

Η είσοδος της κεφαλής του σπερματοζωαρίου στο ωάριο γίνεται με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων
4.

Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού
5.

Τα σπερματογόνα και τα ωογόνια είναι ώριμα γεννητικά κύτταρα
Loading...