Αντιγραφή DNA (με εικόνες)

1.

Η έκφραση της γενετικής πληροφορίας περιλαμβάνει οπωσδήποτε 
2.

Οι θέσεις έναρξης μεταγραφής στο γενετικό υλικό των βακτηρίων είναι
3.

Η ολοκλήρωση της αντιγραφής του DNA που περιέχεται στο ευκαρυωτικό κύτταρο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, παρά το μεγάλο μήκος του, οφείλεται στο γεγονός ότι
4.

Στη παρακάτω φωτογραφία πόσες θέσεις έναρξης διακρίνονται; 
5.

Στη παρακάτω φωτογραφία πόσοι κλώνοι έχουν συντεθεί συνεχώς;
6.

Σε ποιο από τα παρακάτω κύτταρα υπάρχουν μία θέση έναρξης της αντιγραφής;
7.

Η αντιγραφή του DNA in vivo πραγματοποιείται:
8.

Στη παρακάτω εικόνα απεικονίζονται πολλές θέσεις 
9.

Οι DNA πολυμεράσες
10.

Το DNA φέρει τις γενετικές πληροφορίες
11.

Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα η αντιγραφή εξελίσσεται
12.

Αν μπορούσαμε να δούμε τα ένζυμα που διαμόρφωσαν το παρακάτω μόριο, πόσες ελικάσες θα διακρίναμε;
13.

Ένζυμο που διασπά φωσφοδιεστερικούς δεσμούς είναι
14.

Όταν κατά την αντιγραφή του DNA κατασκευάζεται μία θυγατρική αλυσίδα:
15.

Στη παρακάτω εικόνα πόσες φορές θα δράσει η δεσμάση;
16.

Οι δύο αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες. Ποια συνέπεια έχει αυτό στη σύνθεση των δύο νέων κατά την αντιγραφή;
17.

Τα λάθη στην αντιγραφή του γονιδιώματος ενός γαμέτη είναι
18.

Για να ολοκληρωθεί η αντιγραφή του παρακάτω μορίου, το πριμόσωμα θα δράσει
19.

Στο παρακάτω κύτταρο υπάρχουν
20.

Για την αντιγραφή του παρακάτω μορίου πόσες DNA πολυμεράσες χρειάζονται;
Loading...