Δομή ατόμου -Π.Π.

1.

Στη δομή του ατόμου θα συναντήσουμε σίγουρα 
2.

Ένα άτομο με ατομικό αριθμό 15 και έχοντας χάσει 2 ηλεκτρόνια θα έχει
3.

Όταν σε ένα διάλυμα αφαιρούμε νερό τότε αυτό
4.

Στη παρακάτω εικόνα διακρίνουμε 
5.

Ο περιοδικός πίνακας
6.

Το πρώτο ηλεκτραρνητικό στοιχείο στο π.π. βρίσκεται
7.

Στη παρακάτω εικόνα θα μπορούσε να απεικονίζονται
8.

Το παρακάτω άτομο σε ποια ομάδα του π.π ανήκει;
9.

Το άτομο στη παρακάτω εικόνα 
10.

Η ατομική ακτίνα των στοιχείων
Loading...